Vilnius Gediminas Technical UniversityRiga Technical UniversityTallinn University of TechnologyBaltic Road Association

 

Abstracted in databases:
Thomson SCIE: Science Citation Index ExpandedTM (Web of Science), INSPEC, EBSCO, TRIS/TRIS Online, VINITI, CSA's ERD, CSA/ASCE (CSA's TRD), SCOPUS (Elsevier Database)

2015 Impact Factor: 0.519 ©2015 Thomson Reuters, 2015 Journal Citation Report®

ISSN 1822-427X print
ISSN 1822-4288 online
 

 

 
 

"The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering"
Vilnius: Technika, 2009, Vol IV, No 2, p. 87-94.


Egidijus Skrodenis, Jûratë Venckauskaitë, Marija Burinskienë

Ühendusinfrastruktuuri valiku põhjendus uusarendusaladel

 
Viimasel aastakümnel on mobiilsusvajadus (eriti motoriseeritud) kasvanud märkimisväärselt ja ühiskond on muutunud üha sõltuvamaks ühendusvõimalustest. Transport on muutunud kaasaegse inimese lahutamatuks elu osaks, mis aitab rahuldada vajadusi, kuid luues sellega uusi vajadusi. Need muutused on loonud uusi probleeme nagu näiteks liiklusummikud, ajakadu, suurenenud müra ja saastamine. Need probleemid tekitasid vajaduse otsida võimalusi saamaks kontrolli alla olemasolevad ühendussüsteemi protsessid uute linnaarenduste aladel ning luau uued innovatiivsed lahendused EL ühendussüsteemile selleks, et tagada süsteemi efektiivne ja katkematu toimimine ning peamiste ühendusmeetmete ellurakendamine. Käesolev töö analüüsib uusarenduste ühendussüsteemi vajadusi, kirjeldab maailmas kasutatavaid tarkvaralahendusi ristmike modelleerimiseks, esitab näite ristmikutüübi valikust Moletai linna uusarendusalal ning kirjeldab valitud lahenduse eeliseid.
 
Võtmesõnad: liiklussagedus, territoriaalne planeerimine, modelleerimistarkvara, kompleksne plaan, ristmik.

Read full article (restricted access)

view contents of entire journal number    |    switch abstract language to English, Lithuanian or Latvian

 

 
 

 

© Vilnius Gediminas Technical University, 2006 - 2018   |   Web Design   

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai